• CO2 footprint
    Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en kleding. Hoeveel broeikasgas stoot jouw huishouden precies uit? Bereken het hier!
  • Neat streets
    86% van de mensen vindt rommel achterlaten op straat een slechte gewoonte. Toch zou maar 15% van de mensen er iets van zeggen. Hubbub heeft een aantal creatieve campagnes opgestart om de straten schoon te houden! Bekijk het hier!

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips